Magnesiumin puute

Mistä magnesiumin puute eli hypomagnesemia johtuu? Entä mihin elimistömme tarvitsee magnesiumia?

Magnesiumin puute mielletään yleisesti urheilijoiden, ikääntyvien, diabeetikoiden ja raskaana olevien vaivaksi. Magnesiumin puute saattaa ilmetä muun muassa suonenvetoina, lihasjäykkyytenä, kramppeina ja väsymyksenä, joista voi puolestaan seurata ruokahaluttomuutta, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia.1-3 Lieviä magnesiumin puutostiloja voidaan hoitaa magnesiumvalmisteilla. Vakavampien puutostilojen kohdalla tarvitaan tavallisesti sairaalassa annettavaa suonensisäistä magnesiumhoitoa.1

Mihin magnesiumia tarvitaan

Magnesium on ihmiselle elintärkeä kivennäisaine. Se on tarpeellinen muun muassa hermo-lihasimpulssien syntymiseen sekä lukuisiin entsymaattisiin reaktioihin.1 Magnesiumilla on tärkeä rooli myös aineenvaihdunnan toiminnassa.2, 3 Hyviä luonnollisia magnesiumin lähteitä ovat esimerkiksi täysjyvävilja, liha, kasvikset1 sekä maitovalmisteet.2

Mikä aiheuttaa magnesiumin puutoksen

Terveellä ihmisellä ravinnosta johtuvaa magnesiumin puutostilaa ei tunneta, sillä sitä on lähes kaikessa mitä syömme. Magnesiumin puute johtuukin tavallisimmin sen lisääntyneestä poistumisesta elimistöstä. Tämän voi aiheuttaa esimerkiksi runsas nesteenpoistolääkitys, diabetes (jos huonossa sokeritasapainossa virtsaneritys suurta), pitkäaikainen alkoholinkäyttö, pitkällinen ripuli tai suoliavanne. Myös suoliston imeytymishäiriöt, esimerkiksi vaikea keliakia, voivat johtaa puutostiloihin.2 Lisäksi raskauden aikana magnesiumin tarve lisääntyy ja silloin puutostilan riski on suurempi.3 Magnesiumin puutoksen varsinainen toteaminen on usein haasteellista, sillä solujen sisällä vallitseva puutos ei aina näy verenkuvassa.2

 

Magnesium

  • Keskeinen tekijä ihmisen aineenvaihdunnassa3
  • Elimistössä on sitä tavallisesti 20−28 grammaa2
  • Saantisuositus on miehillä 350 ja naisilla 280 milligrammaa4
  • Tärkeimpiä lähteitä viljat, kasvikset ja maitotuotteet1

Lähteet:

  1. Fineli, THL:n ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumus-tietopankki.
  2. Duodecim Terveyskirjasto − Magnesium. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00818
  3. Kalliovalkama, Jarkko (2002) Magnesiumin vaikutusmekanismit ja kliininen nykykäyttö.  FINNANEST Vol. 35, Nro 5. http://finnanest.fi/files/a_kalliovalkama.pdf
  4. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2014: Terveyttä ruoasta – Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014

Oriola Finland Oy
PL 8, 02101 Espoo, Puh. 010 429 99

Oriolan asiakasrekisteriseloste »